vrijdag, april 20, 2007

Nieuw Leren of nieuw Doen

Nieuw Leren...
...iedereen heeft het er over.

Hebben wij er dan ook nog iets over te melden?
Wat kunnen we nog toevoegen aan alle meningen die vrijwel dagelijks de pagina's vullen van dagbladen als Volkskrant, Trouw en NRC.
De meeste meningen in de discussie zijn een reactie op het 'nieuwe'. Misschien is het interessant en goed om de definitie van het Oude Leren nog eens vast te stellen? Misschien is het goed om met elkaar vast te stellen wat de resultaten zijn van het onderwijs zoals dat al zoveel jaren functioneert.

Die resultaten deden immers de behoefte aan ‘Onderwijsvernieuwing’ ontstaan? Daarbij is niet de vernieuwing een op zichzelf staande doelstelling maar de verbetering van het onderwijs.

Wat is onderwijs eigenlijk?
Wat verwachten we van een onderwijsinstelling? En... Wat mógen we eigenlijk verwachten van een onderwijsinstelling? En vooral.... wat niet?

Onderwijs gaat over Kennis, Vaardigheden en Attitude

Waar gaat dat 'Nieuwe Leren' over? Gaat het over Vaardigheden, Attitude of/en Kennis. Moeten we nog wel spreken over Nieuw Leren? Of moeten we stellen dat deze term inmiddels een hol containerbegrip is geworden. Waar ageert men tegen als men zich op negatieve manier uit over het 'Nieuwe Leren';
een gebrek aan kennis, een gebrek aan attitude, een gebrek aan vaardigheden, een verwachting t.a.v. de onderwijsinstelling die niet uitkomt...?

En wat heeft ICT eigenlijk met deze nieuwlichterij te maken?

ICT faciliteert onderwijs! ICT kan onderwijsprocessen structureren. ICT kan helpen bij het beschikbaar stellen van kennis, bij het inrichten van het leerlandschap.
Wikikids zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel.
Google Earth draagt bij aan het samenvoegen van de wereldorienterende vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur.

Zo wordt het Nieuwe Leren vanzelf het Nieuwe Doen


Labels: ,


permalink| geplaatst door Jan Bulsink:| 8:22 a.m.

Reacties: Een reactie posten

<< Home

Over ons

Dit is de weblog van het Expertisecentrum ICT-Educatie van Hogeschool Domstad. Op deze weblog houden wij ontwikkelingen bij over ICT in het onderwijs in de breedste zin van het woord. De missie van het Expertisecentrum ICT-Educatie van Hogeschool Domstad luidt als volgt: "Het op een effectieve en efficiënte wijze invulling geven aan de integratie van didactiek en ICT en vormen van leren en professionaliseren in de sector basisonderwijs en het eigen opleidingsonderwijs".

Laatste berichten


Kennisobjecten
werken aan taalontwikkeling met een Grassroots pro...
Presentatie weblog Expertisecentrum ICT-Educatie
Handig die bloggers over ict
Grassroots blijvend succes!
Beeldende vorming en ICT in de onderbouw
Een cross-media-concept
De eerste post

Archief


Zoeken op Weblog


InternetWeblog


Zoeken op WikiKids


RSS

Links
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Gerard Dummer. Make your own badge here.

Ik kijk ook bij:


Nog in te vullen.

Mijn Furl-lijst

Nog in te vullen. Blogger