zaterdag, juni 09, 2007

Begripsvorming met online simulaties

Woensdagmiddag heb ik het symposium Begripsvorming met online simulaties bijgewoond. Dit was een natuurkundig onderonsje zou je kunnen zeggen. Alle presentaties richtten zich op het gebruik van applets binnen de natuurkunde.

Er zijn een aantal zaken die ik interessant vond binnen deze presentatie. Ten eerste de opmerking dat een applet op zichzelf nog niet tot leren leidt. Leerlingen gaan als de applet wordt aangeboden hier een paar minuten intensief mee aan de slag. Daarna neemt de belangstelling snel af. Worden opdrachten aangeboden rondom de applet dan neemt de waarde van de applet toe.

Dit (misschien wat triviale maar wel goed om nog eens te benadrukken) inzicht kon ik voor mijzelf ook direct op een “applet” waarmee ik mijzelf de laatste tijd erg bezig houd, toepassen: Google Earth. Google Earth, hoe aantrekkelijk ook, inzetten zonder opdrachten hierbij te geven, leidt vooral tot spelen dat na een paar minuten “verveelt”. Het aanbieden van opdrachten (in de meest brede zin van het woord) zorgt ervoor dat de educatieve waarde van Google Earth verhoogd wordt.

Cornelise Vreman-de Olde presenteerde haar onderzoek over Look Experiment Design Leren door het ontwerpen van opdrachten voor simulaties. Haar uitgangspunt was dat degene die een opdracht bij een applet ontwerpt eigenlijk het meeste leert over het onderwerp zelf. Voor mij sloot dit aan bij de cone of learning van Edgar Dale. Waarbij het uitgangspunt is dat leerstof het beste beklijft als een leerling zo actief mogelijk hierbij betrokken wordt.

Ook dit kon ik voor mijzelf vertalen naar de opdrachten die ik maak voor Google Earth. Tot nu toe had ik een opzet bedacht voor opdrachten rondom Google Earth met de volgende opbouw:

  • zoeken,
  • onderzoeken en
  • presenteren.


Naar aanleiding van deze sessie bedacht ik een uitbreiding hiervan:

  • kijken,
  • zoeken,
  • onderzoeken,
  • presenteren en
  • ontwerpen.


Hierbij zijn twee ideeën geïntegreerd:

  • van concreet naar abstract
  • en van gestuurd naar open.


Het eerste idee (van concreet naar abstract) laat Blokhuis (2004) ook zien in zijn kubusmodel dat het vakgebied aardrijkskunde beschrijft: van de echte omgeving, via foto’s en kaarten van de omgeving naar teksten over de omgeving. Het begin is dus de echte wereld.

Die stap (de echte wereld) zou ik ook graag toe willen voegen aan de opdrachten die ik rondom Google Earth ga ontwerpen. Dat kan betekenen dat leerlingen naar buiten gaan en daar waarnemingen doen (in het kader van bijvoorbeeld omgevingsonderwijs) of ervaringen delen met elkaar over een bepaald gebied (als dat niet direct voor handen is). Een alternatief voor de echte ervaring kan naar mijn idee ook een video zijn die gezamenlijk wordt bekeken.

Het tweede idee (van gestuurd naar open) is voor mij ook noodzakelijk. Ik denk dat leerlingen niet kunnen beginnen met zelf opdrachten formuleren voor andere leerlingen. Ze zullen eerst zelf kennis moeten opdoen voordat ze anderen iets kunnen leren. De opbouw van gestuurd naar open is voor mij dus een logisch gegeven.

Labels:


permalink| geplaatst door Domstad:| 12:42 p.m.

Reacties: Een reactie posten

<< Home

Over ons

Dit is de weblog van het Expertisecentrum ICT-Educatie van Hogeschool Domstad. Op deze weblog houden wij ontwikkelingen bij over ICT in het onderwijs in de breedste zin van het woord. De missie van het Expertisecentrum ICT-Educatie van Hogeschool Domstad luidt als volgt: "Het op een effectieve en efficiënte wijze invulling geven aan de integratie van didactiek en ICT en vormen van leren en professionaliseren in de sector basisonderwijs en het eigen opleidingsonderwijs".

Laatste berichten


Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk
ORD 2007: het verslag
Samen nóg deskundiger
ORD2007 Groningen
Games in het onderwijs
E-learning Themasite van SURF
Neem Moodle mee op je USB
Samen Deskundiger Podcast
Girls can play the game
SKPON school gaat multimediaal

Archief


Zoeken op Weblog


InternetWeblog


Zoeken op WikiKids


RSS

Links
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Gerard Dummer. Make your own badge here.

Ik kijk ook bij:


Nog in te vullen.

Mijn Furl-lijst

Nog in te vullen. Blogger