zaterdag, juni 09, 2007

ICT voor Complex Leren

Deze sessie was een keynote verzorgd door Jeroen van Merriënboer. Hij presenteerde het Complex Leren en de rol die ICT hierin kan spelen. Onder Complex Leren verstaat Merriënboer (kort gezegd) integratie (van kennis, vaardigheden en houding), coördinatie (holistisch aanbod van onderwijs) en transfer (niet gericht op specifieke leerdoelen die in een bepaalde volgorde afgewerkt dienen te worden maar gericht op transfer door het aanbod in een zelf te kiezen volgorde aan te bieden).

Het meest interessante onderdeel van deze keynote vond ik de plek die het portfolio in de kappersopleiding inneemt (nam hij als voorbeeld). Dit ontwikkelingsportfolio wordt wekelijks met de leerlingen besproken. In het portfolio staan de opdrachten die de student moet doen. De vraag is wanneer de student welke opdracht doorloopt.

Dit portfolio is een concreet ingevuld schema. Als ik kijk naar de manier waarop wij op Hogeschool Domstad met het portfolio omgaan dan hanteren wij het vooral als assessmentportfolio. Dit assessmentportfolio is daarmee een onderdeel van de toetsing. Ik merk dat de inhoud van de toetsing bij ons nog volop in ontwikkeling is. Welke eisen stellen we precies aan de student in de majorfase (eerste twee jaar)? En welke competenties moet een student beheersen aan het einde van de minor (derde en vierde jaar)?

Zaken van het Complex Leren spelen bij ons op de opleiding ook. Voor mij gaat het dan om vragen zoals: op welke manier kun je zorgen voor integratie, op welk niveau kun je holistische competenties formuleren en hoe kun je transfer realiseren? Nog concreter gezegd: wat vragen we van de student als het gaat om het aanvoeren van bewijzen voor hun portfolio? Waarbij we aan de ene kant willen zorgen voor een holistische aanpak (lees: overzichtelijk en logische gehelen) maar aan de andere kant wel de vakspecifieke kenmerken willen bewaren. Nog concreter (voor mij): wanneer is het niveau (en hoeveelheid) van bewijzen van een competentie voldoende? Moet een student één keer kunnen aantonen dat een competentie behaald is? Of moet een student laten zien dat hij in meerdere situaties zijn competenties kan toepassen?

Labels:


permalink| geplaatst door Domstad:| 12:51 p.m.

Reacties: Een reactie posten

<< Home

Over ons

Dit is de weblog van het Expertisecentrum ICT-Educatie van Hogeschool Domstad. Op deze weblog houden wij ontwikkelingen bij over ICT in het onderwijs in de breedste zin van het woord. De missie van het Expertisecentrum ICT-Educatie van Hogeschool Domstad luidt als volgt: "Het op een effectieve en efficiënte wijze invulling geven aan de integratie van didactiek en ICT en vormen van leren en professionaliseren in de sector basisonderwijs en het eigen opleidingsonderwijs".

Laatste berichten


Onderwijsopvattingen belangrijker dan leeftijd voo...
Begripsvorming met online simulaties
Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk
ORD 2007: het verslag
Samen nóg deskundiger
ORD2007 Groningen
Games in het onderwijs
E-learning Themasite van SURF
Neem Moodle mee op je USB
Samen Deskundiger Podcast

Archief


Zoeken op Weblog


InternetWeblog


Zoeken op WikiKids


RSS

Links
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Gerard Dummer. Make your own badge here.

Ik kijk ook bij:


Nog in te vullen.

Mijn Furl-lijst

Nog in te vullen. Blogger