zaterdag, juni 09, 2007

Regionale didactische werkplaatsen

Symposium: De kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: resultaten van Nederlands en Vlaams onderzoek.

In dit symposium werd nog een keer stil gestaan bij de vraag waarom resultaten van onderwijsonderzoek niet in de onderwijspraktijk werden opgenomen. Na het presenteren van een aantal Nederlandse en Vlaamse onderzoeken op dit gebied werd gekeken op welke manier er concreet aan dit probleem gewerkt zou kunnen worden. De groep die aanwezig was werd in verschillende groepen verdeeld en kregen de opdracht om dit probleem vanuit verschillende invalshoeken te bekijken: onderzoeker, intermediair (bijvoorbeeld lerarenopleiders), schooldirecteuren en docenten.

Ik zat in een groep die het probleem vanuit de schooldirecteur bekeek. Er werden door onze groep 3 mogelijke oplossingen bedacht:

  • Regionale didactische werkplaatsen waarin verschillende groepen (onderwijs en onderzoek) samenwerken.
  • Vraagarticulatie stimuleren in het veld op sectorniveau
  • Onderzoek een plaats geven binnen de kwaliteitszorgsystematiek.


Vooral het opstellen van een regionale didactische werkplaats sprak me erg aan. Het was een idee dat door andere groepen ook werd genoemd (in andere woorden zoals bijvoorbeeld: kennisgemeenschappen). Het idee sprak me ook aan omdat we op Hogeschool Domstad zelf bezig zijn met het vormgeven van het Expertisecentrum ICT-Educatie. De sessie leverde voor mij input voor deze vormgeving.

Binnen het expertisecentrum zijn een aantal zaken te onderscheiden. Een belangrijk onderdeel vormt “de proeftuin”. De proeftuin is een omgeving waarin de nieuwste middelen en inzichten onderzocht kunnen worden op het gebied van ICT en onderwijs. Onderdeel van de proeftuin is het ICT-lab. Een plek waar we middelen hebben staan waarmee we kunnen experimenteren. De proeftuin is een omgeving waarin we graag willen samenwerken met andere partijen: studenten, collega’s, basisschoolleerkrachten, leerlingen. Samenwerking met het onderzoeksveld spreekt mij ook erg aan. Zeker na deze sessie lijkt het me goed hier verder over na te denken.

Labels:


permalink| geplaatst door Domstad:| 12:56 p.m.

Reacties: Een reactie posten

<< Home

Over ons

Dit is de weblog van het Expertisecentrum ICT-Educatie van Hogeschool Domstad. Op deze weblog houden wij ontwikkelingen bij over ICT in het onderwijs in de breedste zin van het woord. De missie van het Expertisecentrum ICT-Educatie van Hogeschool Domstad luidt als volgt: "Het op een effectieve en efficiënte wijze invulling geven aan de integratie van didactiek en ICT en vormen van leren en professionaliseren in de sector basisonderwijs en het eigen opleidingsonderwijs".

Laatste berichten


Internet in Ontwikkelingsgericht onderwijs: de rol...
ICT voor Complex Leren
Onderwijsopvattingen belangrijker dan leeftijd voo...
Begripsvorming met online simulaties
Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk
ORD 2007: het verslag
Samen nóg deskundiger
ORD2007 Groningen
Games in het onderwijs
E-learning Themasite van SURF

Archief


Zoeken op Weblog


InternetWeblog


Zoeken op WikiKids


RSS

Links
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Gerard Dummer. Make your own badge here.

Ik kijk ook bij:


Nog in te vullen.

Mijn Furl-lijst

Nog in te vullen. Blogger